Är man inte införstådd med processen är det bäst att söka hjälp. Ett annat sätt att hantera det hela är att läsa olika typer av guider. En sådan finner du om du trycker på följande länk - https://www.byggstart.se/guide/tillbyggnad.

Saker att tänka på om du ska bygga till en befintlig fastighet

Vad ska du tänka på om du planerar en tillbyggnad? Här kommer några bra tips som de flesta guider framhäver:

Till-, och ombyggnad kräver bygglov. Se till att ansöka om den i förväg från kommunen. Det finns bygglovskonsulter som kan hjälpa till ifall det behövs

En tillbyggnad kräver i vissa fall planlösningar som ritas av en arkitekt. Se till att kontakta en arkitekt som kan slutföra den delen av projektet

Anlita en byggfirma som sköter arbetet. Välj ett företag som tidigare arbetat med eller som har en bra referenslista.

Självklart, kan listan innehålla flera punkter än så. Detta är bara ett urval.

Budgetera rätt

En tillbyggnad kostar pengar då utgiften kan variera beroende på hur stor och komplicerad den är. För att kunna slutföra hela projektet på ett smidigt sätt finns det något som du alltid bör tänka på och det är budgeten. Vad kommer detta att kosta? Behöver du anlita experter och inom vilka områden? Vad ligger deras arvoden på? Hur mycket kommer byggfirman att begära som betalning för utfört arbete? För att kunna svara på alla dessa frågor behöver du göra en förundersökning. Fråga efter offerter och försök att summera alla utgifter för att sammanställa en budget i förväg.