”SFI-studier med praktik”: Peter Wielbass, Lina LÖnn, Eva Johansson, Radmilla Sjöberg, Eva Högberg, Elin Arnberg, Sanne Ejefalk och Nuri Camuz

Tillsammans bygger vi en bro för nya Gävlebor

19/2, 2018 kl. 17:13

Kompetens är en bristvara på dagens arbetsmarknad och en del menar att det kan resultera i ett allvarligt läge för många företag. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har därför startat ett samarbete genom det nystartade projektet ”SFI-studier med praktik”. Satsningen syftar till att fler av våra nya Gävlebor, som läser SFI, svenska för invandrare, ska få chansen att kombinera sina svenskastudier med praktik för att få ökade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och samtidigt mer språkträning.

  • ”SFI-studier med praktik” flyttar sitt kontor till Nedre Åkargatan 67

Det nya med projektet är att arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, försörjningsstödshandläggare och praktiksamordnare ska finnas under samma tak för att kunna ge bättre service för både SFI-eleverna och de arbetsgivare som erbjuder praktikplatser. Snart flyttar nämligen projektgruppen på 8 personer in i nya lokaler på Nedre Åkargatan 67, samma adress som Komvux, tillsammans med två personer från Arbetsförmedlingen och två från Socialtjänsten.
– Vi skapar nätverk och kontakter för de som är nyanlända och som saknar det av naturliga skäl, säger Radmila Sjöberg, projektsamordnare. Vi erbjuder företagen en enkel väg in och vi är alltid tillgängliga.
Men det behövs fler praktikplatser!
– För att det här projektet ska ge ett bra resultat är vi helt beroende av att ha arbetsgivarna med oss och att de kontaktar oss för att få mer information, säger Nori Camuz, som är en av fem nyanställda praktiksamordnare på Gävle kommun för det här projektet. Jag har ju varit ICA-handlare i många år och vet att det är många som behöver praktikplatser så jag hoppas att många fler arbetsgivare inser att de också behöver göra en insats för att vi ska kunna utveckla de kompetenta människor som behövs på arbetsmarknaden.
– Vår arbetsgrupp har bred och lång yrkeserfarenhet från olika branscher, riktiga rävar hela högen, säger Radmila Sjöberg.
Eleverna på SFI får en praktikplats beroende på deras yrkesbakgrund och språknivå.
1. SFI + praktik för språkträning – För dem som behöver en praktikplats där fokus främst läggs på utveckling av svenska språket.
2. SFI + praktik för yrkesval – För dem som behöver förbättra sina kunskaper i svenska och få en inblick inom olika yrken för att kunna göra ett yrkesval.
3. SFI + yrkespraktik – För dem som har yrkeskunskaper från sitt hemland får en inblick och kunskap om sitt yrke på den svenska arbetsmarknaden och möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska.
4. SFI + yrkespraktik för akademiker - För dem som har en akademiska utbildning från sitt hemland får en inblick och kunskap om sitt yrke på den svenska arbetsmarknaden och möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska.
Förhoppningen är också att många arbetsgivare ska förstå att de också kan ha direkt nytta av praktikanterna. Man får in någon i företaget som även talar ett annat språk som gör att man kan ge service till en bredare kundkrets, det vill säga affärer, banker, försäkringsbolag etc. För den som sysslar med utlandsaffärer blir det också en möjlighet att lära sig mer om kulturer i olika länder för att kunna förbättra sin kommunikation med exportmarknaderna. Plus möjligheten att få en extra språkkompetens innanför väggarna!
Radmila Sjöberg framhåller också vikten av att företagen ska kunna känna sig trygga när de erbjuder praktikplats.
– Vi följer upp praktikanternas utveckling och ansvarar för att praktikperioden fungerar bra för både arbetsgivare och praktikant. Vi ansvarar även för att praktikanten är försäkrad under praktikperioden, säger Radmila Sjöberg.
På Gävle kommuns hemsida http://www.gavle.se under ”Allt för dig som företagare” kan man anmäla intresse för att ta emot praktikanter.
– Idag är det viktigt att företag visar sitt sociala ansvarstagande, avslutar Radmila Sjöberg. Tillsammans bygger vi en bro till utbildning och arbete för våra nya Gävlebor!

Kontakta projektgruppen för mer info: praktiksamordning@gavle.se

SFI-studier med praktik

SFI-studier med praktik

Medlem sedan 2018-02-12

SFI-studier med praktik
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle: Gävle kommuns arbetsmarknadspolitik styrs av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng