Kärt barn har många namn

En hålsåg kan också benämnas hålborr eller dosfräs. Oavsett benämning så är en hålsåg ett oundvikligt verktyg när du behöver göra ett hål i något material. Det kan handla om hål för något rör eller för olika kablar eller något annat hål. En hålsåg är ett effektivt verktyg oavsett vilket behov du har.

Hur fungerar en hålsåg?

Har du en handhållen borrmaskin har du egentligen förutsättningen där. Borrmaskinen tillsammans med en så kallad chuckhållare är det du behöver. Med tillsatsen som är en borr, som kan ha ett förlängningsskaft eller ej, kan du göra ditt hål på ett effektivt sätt. Själva hålsågen är en slags rund sågklinga. Diametern skiljer sig naturligtvis åt beroende på hur stort eller litet hål du ska göra. Ett tips är därför att investera i flera hålsågar i olika storlekar som kompletterar varandra.

Ditt behov avgör

Innan du springer iväg och går in online och köper hem en hålsåg bör du tänka igenom ditt behov. Storlekarna skiljer sig som sagt ifrån varandra men det gör även modellerna. Allt för att de ska passa in i det material som du ska använda hålsågen i. Ska du arbeta i mycket hårt material kan det vara bra att investera i särskilda fästen som gör att hålsågen sitter starkare fast så att den inte riskerar att röra på sig. Som nämnts kan även ett förlängningsskaft vara en bra tilläggsinvestering. Speciellt om du måste borra ett hål i utrymmen som är svårtillgängliga.