När du köper solceller, tänk på:

Takets lämplighet: Först och främst är det takets lämplighet. Det är bra om ditt tak lutar i sydlig riktning. En avvikelse åt öster eller väster är inget problem. På så sätt är du garanterad att solljuset utnyttjas optimalt under stora delar av dagen. Detta är inte fallet om du endast har ett tak som lutar i nordlig riktning. Avkastningen kommer då att vara extremt låg, i synnerhet under vintermånaderna. 

Optimalt antal paneler: Sedan är det lika viktigt att fundera över det optimala antalet paneler. Ibland har folk en tendens att använda allt tillgängligt utrymme. Men det är inte alltid det bästa alternativet. Det är till exempel inte meningsfullt att placera en solcell på en plats som ofta ligger i skugga. Men även den omvända situationen kan inträffa. Att du faktiskt har funderat på för få solceller, samtidigt som taket har plats för fler. 

Växelriktare: En sak som du inte får förbise, är att du behöver en växelriktare. En växelriktare säkerställer att du verkligen kommer att kunna använda den genererade strömmen. Vad många inte vet är att solcellerna producerar likström. Och hushållsapparaterna som du har hemma fungerar inte med likström. De kräver nämligen växelström. Lyckligtvis är detta inte något problem. En SolarEdge-växelriktare eller en Sungrow-växelriktare omvandlar enkelt allt till växelström. 

Livslängd: Avslutningsvis vill vi kort nämna solcellernas livslängd. Detta är den sista saken som du måste tänka på. Under perfekta omständigheter väljer du naturligtvis solceller med längsta möjliga livslängd. Solceller som dessutom producerar maximalt under hela sin livslängd. Detta är mycket möjligt, i synnerhet just nu. Den senaste tiden har solcellstillverkare gjort stora framsteg i rätt riktning. De håller mycket längre nu än de gjorde fram till nyligen. De flesta solceller har en livslängd på 30 till 40 år. Detta gör dem till en mycket attraktiv investering på lång sikt. 

Vill du vara säker på att välja rätt solceller? Beakta då ovanstående saker innan du fattar ditt beslut. På så sätt kan du vara säker på att du utnyttjar möjligheterna som denna nya teknik har att erbjuda optimalt. På nolltid får du själv uppleva alla fantastiska fördelar med de bästa solcellerna. Som du kommer att njuta av länge!