Välfärdens finansiering och kommunernas ekonomi ser ut att bli en ödesfråga i Gävleborgs län de kommande åren. Men allt för många politiker fokuserar mer på hur pengarna ska fördelas än hur de ska skapas.Den senaste tiden har ekonomin i Sveriges regioner och kommuner varit en minst sagt het politisk fråga. På nationell nivå har riksdagens partier budat mot varandra om vem som är villig att ge mest pengar till välfärden, i form av bidrag till kommuner. Men ännu en gång går partier och politiker i fällan att lägga allt sitt fokus på att diskutera hur mycket av skattekronorna som ska spenderas, men desto mindre på frågan om hur dessa skatteintäkter ska skapas.

Småföretagen och deras anställda i Gävleborgs län står för 3,4 miljarder – ungefär var fjärde skattekrona - av kommunernas intäkter varje år. 45 900 personer går varje dag till jobbet på ett mindre företag i Gävleborg, vilket är fler än i de större företagen. Sedan 1990 har det skapats 14 100 nya jobb i Gävleborgs småföretag samtidigt som antalet anställda i den offentliga sektorn och i de större företagen har minskat med över 5000 tjänster.

Ur vissa avseenden har det på flera håll blivit enklare och bättre att driva företag i Gävleborgs län, inte minst jämfört med för några decennier sedan. Synen på entreprenörskap och politikers attityder mot företagare har blivit mer positiv. Digitalisering och globalisering har för många företagare öppnat upp nya marknader som gör det lika enkelt för en företagare i Sandviken att sälja sina varor och tjänster till konsumenter i San Francisco som till invånarna i Svalöv.

Men stora utmaningar återstår. Kriminalitet har under de senaste åren blivit en faktor som förpestar tillvaron för många företagare och deras anställda, särskilt inom handeln. Att lyckas hitta och rekrytera rätt kompetens är det största tillväxthindret för företagare i hela länet. Onödiga regler, höga avgifter och brist på förståelse från politiker och tjänstemän fortsätter på många håll att hämma företagandet.

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. Utöver den service och tjänster som småföretagen står för, bidrar de till sysselsättning och därmed också till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd. Av just den här anledningen fortsätter vi elda på kommunerna i en småföretagarvänlig riktning och fortsätter vara en regional och lokal blåslampa för att inte politikerna ska tappa fokus.

Nu pågår det en budgivning om välfärdens finansiering. Vad som hade varit ännu bättre vore en budgivning om förbättrade villkor för Gävleborgs företagare så att den gemensamma kakan kan bli ännu större.