Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DON

Anders Franck

Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DONATIONSFOND
för främjande av internationell handel
Grundare av stiftelsen är
 Robert och Anita Ahlgren, 2008. Donationsfonden ska i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln. Fondens avkastning ska användas till utdelning och i stadgarna anges att det handlar om både direkt avkastning, utdelning och en viss procent av realisationsvinsterna på avyttrade tillgångar. Vilka som i slutänden får stöd från donationsfonden beslutas av dess styrelse.
Donationsfonden stödjer och uppmuntrar förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige.
- Framgång genom internationell handel i Läkerols anda. Donation ges för åtgärder som gäller etablering på en eller flera internationella marknader. Donationsfonden kan till exempel stödja en trovärdig marknadsplan där mottagaren inte har möjlighet att kartlägga marknaden på egen hand.
- Insatser för att sprida information, kringkostnader i samband med etableringar, företagsförvärv eller marknadsundersökningar men också deltagande på mässor, studiebesök, eller utbildningsinsatser.
I ansökan kan man i fritext berätta om sin idé, som kan öppna upp för internationell handel i någon form för företaget, organisationen eller privatpersonen.
Man kan göra ansökan själv eller rekommenderas av någon annan.
All information om ansökan kan göras via vår hemsida: http://www.ahlgrensdonationsfond.se

Visa:

Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DONs senaste material

Företagare, hög tid att söka medel från Ahlgrenska Donationsfonden

Företagare, hög tid att söka medel från Ahlgrenska Donationsfonden

(Artikel) Publicerad 26/9, 2018 kl. 09:58

Stiftelsen Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond är en av regionens större och avkastningen går till företag i Gävleborg som lämnat in ansökan för att få mede...

Ahlgrenska Donationsfonden belönar tre Gävleborgsföretag

Ahlgrenska Donationsfonden belönar tre Gävleborgsföretag

(Artikel) Publicerad 12/3, 2018 kl. 23:59

Läkerol, det vill säga F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, var under över 100 år en viktig del av Gävles näringsliv. Redan 1885 startades företaget och förblev i fa...

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Erbjudanden

Visa fler erbjudanden »

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng