Välkommen till Leader Gästrikebygden

Leader Gästrikebygdenär en ideell förening som ska vara en katalysator för landsbygdsutveckling genom att bedriva Leaderverksamhet. Leader är en metod och finansiär för lokalt ledd landsbygdsutveckling som används inom hela EU. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat. Under programperioden 2014-2020 har vi en budget på totalt 46 mkr som ska användas för att genomföra vår lokalt framtagna utvecklingsstrategi. I slutet av januari 2016 fick vi startbesked från Jordbruksverket, vilket innebär att vi nu kan gå in i skarpt läge och börja ta emot ansökningar om projektfinansiering.

De utvecklingsprojekt som beviljas Leaderpengar ska bidra till att uppfylla Leaderstrategins målsättningar. Strategins vision är "Tillsammans bygger vi ett rikt och hållbart Gästrikebygden" och de övergripande målsättningarna är att fler ska kunna försörja sig själva och att mobilisera lokal utvecklingskraft. Strategin har sex tematiska insatsområden och gäller insatser i ett avgränsat geografiskt område. Det är möjligt att söka pengar till samarbetsprojekt med andra områden i Sverige eller utomlands men då ska det området stå för sin del av kostnaderna. Vårt geografiska Leaderområde inkluderar Gästriklands kommuner (förutom Sandviken centrum och Gävle stad samt Hedesunda/Österfärnebo) och när det gäller projekt kopplade till fiskenäringen även de kommuner om annars tillhör våra grannområde Leader Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingebygden.

Föreningen hyr kontor på Knutpunkten landsbygdscenter i Bergby. Leaderkontoret är bemannat av 1,5 heltidstjänst fördelad på verksamhetsledare och administratör. Leaderkontorets personal kommer gärna ut och informerar om verksamheten, diskuterar projektidéer, följer upp beviljade projekt, ordnar projektskola och stöttar vid redovisning. Föreningens styrelse har 16 ledamöter från områdets närinsliv, föreningsliv och offentliga sektor. Styrelsen kallas även LAG - en EU gemensam förkortning för Local Action Group. Det är LAG som prioriterar vilka projektansökningar som ska beviljas finansiering. Jordbruksverket är en mycket viktig samarbetspartner för oss eftersom det är de som styr över regelverk, fastställer beslut och godkänner redovisningar.

Svensk Presstjänst

Svensk Presstjänst

Medlem sedan 2017-02-15

Presstjänst - den svenska skrivbyrån
Presstjänst är en svensk skrivbyrå som formulerar, publicerar och distribuerar nyhetsuppdateringar samt skr... Läs mer

Vad vill du läsa?
Publicera
Mer läsning
Erbjudanden

Visa fler erbjudanden »

Facebook
Nyhetsbrev
Senaste nytt

Hjälp

Stäng

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer