Vad är det bästa med Gävle?

7/5, 2018 kl. 12:00

Nyligen sändes debattprogrammet SVT Opinion från Gävle. Inledningsvis skulle tittarna lära känna platsen. Ni vet: vi har Brynäs, Bocken och Rolf Lassgård. Men vet ni vad publiken sa är det bästa med Gävle är?
… Vi ligger nära Stockholm.

Jag kan personligen se att en stad borde kunna hitta några bättre meriter än att man är 80 min från en annan stad – det vill säga att det är lätt att ta sig därifrån.

Nåja. Det var enkelt att ta sig hit också. Efter många år i Stockholm återvände jag nämligen själv hem för några år sedan. Som så många andra hemvändare på grund av familjen. Livspusslet fungerar enklare när det finns en närhet till mormor, som finns i Hälsingland. Men jag vill också att mina barn till exempel ska ha bra skolor att gå i – och då krävs det företag som anställer och som genererar skatteintäkter som ger välfärd. När jag får frågan om varför jag tycker att Företagarna och dess medlemmar är viktiga brukar jag säga att för att mina och dina barn ska ha en fin framtid behövs det framgångsrika företagare. Klart jag vill jobba för det!

Men det finns utmaningar. Svårigheten att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal, och endast hälften av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats. Faktum är att problem med kompetensförsörjningen är det absolut största tillväxthindret för Gävleborgs småföretagare. Samtidigt finns hundratusentals öppet arbetslösa i Sverige, många som kommit hit från andra länder, som behöver komma in på arbetsmarknaden.

Att Sverige under en mandatperiod som präglats av brinnande högkonjunktur inte rustat sig bättre för kärvare dagar är oroande. Det gäller kanske framförallt på arbetsmarknaden, som under lång tid präglats av ett ökat arbetskraftsbehov, som inte motsvarats i ett utbud som gjort att företagen kunnat växa med efterfrågan. Att många står långt från arbetsmarknaden samtidigt som det råder brist på arbetskraft är inte hållbart, och riskerar att ge stora efterverkningar över en lång tid framöver om inget görs för att komma till rätta med problemet.

Det måste bli lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Sverige står inför utmaningen att inkludera nyanlända och lågutbildade personer på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda samt mellan olika utbildningsbakgrunder medför utmaningar för staten, företag och inte minst människorna som exkluderas från arbetsmarknaden. Företagarna anser också att Arbetsförmedlingen måste reformeras och konkurrensutsättas eller helt avvecklas, och att krafttag tas för att underlätta för fler att inkluderas på arbetsmarknaden. Då kan också fler företag växa. Och våra barn gå en ljusare framtid till mötes.

Eva Cooper

Medlem sedan 2015-11-10

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng