SFI-studier med praktik

Radmila Sjöberg

SFI-studier med praktik
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle: Gävle kommuns arbetsmarknadspolitik styrs av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och kommunens långsiktiga vision och värdegrund. Insatserna styrs även av kommunens mål att får fler i arbete eller till studier och höja andelen individer i kommunen med egen försörjning (dvs sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd).
Ansvaret för Gävle kommuns arbetsmarknadsfrågor har Näringsliv & arbetsmarknad Gävle genom Arbetsmarknadsenheten. Våra tjänster beställs av Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Syftet med vår verksamhet är att stödja arbetssökande, speciellt i prioriterade grupper (unga arbetssökande utan gymnasieexamen, vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden, arbetssökande utrikesfödda, arbetssökande med funktionshinder), till närmaste vägen till arbete.
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle
026-17 97 54
Fleminggatan 30 D
802 55 Gävle
nag@gavle.se
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Arbetsmarknad/Om-arbetsmarknadsenheten/

Visa:

SFI-studier med praktiks senaste material

Tillsammans bygger vi en bro för nya Gävlebor

Tillsammans bygger vi en bro för nya Gävlebor

(Artikel) Publicerad 19/2, 2018 kl. 17:13

Kompetens är en bristvara på dagens arbetsmarknad och en del menar att det kan resultera i ett allvarligt läge för många företag. Gävle kommun och Arbetsförmedl...

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng